Žalobníček

Prostor a čas:

kostel v Mariánském údolí a Železné hory

50. léta 20. století a první léta 21. století

Postavy:

Libor Trampota - samotářský historik. Žije v zapadlé chalupě v Železných horách. Píše pro bývalé estébáky knihu o Žalobníčkovi

Mucha a Malíř - bývalí vyšetřovatelé StB, kteří se účastnili znesvěcení kostela v Mariánském údolí. Byli spolu s ostatními vtažení do jiného prostoru a tam se setkali s netvorem Žalobníčkem. Celý život je pronásleduje.

Přečtěte si úryvek.